Five Shouts Out

Are we there yet

1949: The Amsterdam parlevinkers in the canals and harbor of Amsterdam – old film images

Google translate:

1949: The Amsterdam parlevinkers in the canals and harbor of Amsterdam – old film images

A beautiful documentary by Ytzen Brusse from 1949, filmed in Amsterdam, about the almost extinct profession of the parlevinker, a grocery store that provides boaters with all sorts of merchandise.

With further: Westertoren, Rokin, traffic police, traffic controllers, Montelbaanstoren, Oudeschans, Kalkmarkt, ‘s Gravenhekje, grocers, milkman, Oude Sluis, Jodenbreestraat, Scheepvaartmuseum, life and household on an inland vessel / inland vessels, 40s / forties / forties .

A parlevinker is an entrepreneur who sells goods, usually foodstuffs, from his boat
Original text:

1949: De Amsterdamse parlevinkers in de grachten en haven van Amsterdam – oude filmbeelden

Een geheel in Amsterdam gefilmde, prachtige documentaire van Ytzen Brusse uit 1949 over het bijna uitgestorven beroep van de parlevinker, een kruidenier te water die schippers van allerlei koopwaar voorziet.

Met verder o.a.: Westertoren, Rokin, verkeerspolitie, verkeersregelaars, Montelbaanstoren, Oudeschans, Kalkmarkt, ‘s Gravenhekje, kruideniers, melkboer, Oude Sluis, Jodenbreestraat, Scheepvaartmuseum, leven en huishouden op een binnenvaartschip/binnenvaartschepen, jaren 40 / jaren veertig / veertiger jaren.

Trailer van het Youtube-kanaal ‘Amsterdam: de verzamelde historische filmbeelden’

Parlevinker. Melkboer Gerrit uit Oude Wetering bezorgt flessen melk aan boord van een schip. Foto 1930.
Google translate:
Parlevinker. Milkman Gerrit from Oude Wetering delivers bottles of milk on board a ship. Photo 1930.